info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Bij de diensten

In de dienst op 5 mei lazen we verder in het Paasevangelie: Lukas 24:13-35. We lazen over de Emmaüsgangers. Ze gaan weg uit Jeruzalem. Jezus komt naast hen lopen. Maar hun ogen zijn gesloten, hun blik is vertroebeld. Overmand door verdriet en teleurstelling. ‘Wij hoopten dat Hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.’ Wij hoopten dat Hij het was… Deze twee discipelen waren tijdens Jezus’ optreden onder de indruk geraakt. Zozeer dat ze waren gaan hopen. Ze vertrouwden...

Lees meer

Herdenking 4 en 5 mei: uitnodiging

Het 4 en 5 mei comité van Midden-Delfland o.l.v. onze voormalig dorpsgenoot Bertran van Paassen nodigt u van harte uit voor de volgende herdenkingsmomenten:  Op 4 mei vindt er om 15.30 uur een herdenking plaats bij de Theo van der Stap brug. Dit is de loop- en fietsbrug over de Lookwatering die sinds afgelopen februari is vernoemd naar deze verzetsstrijder uit Den Hoorn. Hij overleed op 3 mei 1942 op 27-jarige leeftijd. In het verzet pleegde Van der Stap spionage voor de Engelsen. Ook zou hij wapens hebben gesmokkeld. In april 1941 werden hij en...

Lees meer

Bij de diensten

Het was bijzonder om met elkaar de Stille Week te beleven. Het was voor mij de eerste keer om deze diensten met deze liturgie zo hier te beleven. Het was mooi en goed: elke dienst had zijn eigen accenten, inhoud en bijbehorende rituelen. Op donderdag stonden we stil bij het Pascha (Exodus 12) en het Laatste Avondmaal dat Jezus met Zijn discipelen vierde (Lukas 22). We vierden het Avondmaal samen. Op vrijdag lazen en zongen we over het Lijdensevangelie (Lukas 22 en 23), in een verstilde dienst. In de Paaswake was er ook...

Lees meer

Pasen: 50 dagen feest!

Pasen is hét grote feest van het christelijk geloof. Daarom is het Paasfeest in de kerk niet beperkt tot 1 dag, maar beslaat het een periode van 50 dagen. Dat is de periode die begint in de Paaswake en duurt tot en met het feest van Pinksteren. Vijftig dagen feest! In protestantse kringen zijn we ons de laatste jaren meer bewust geworden van de plaats van de 40-dagentijd waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus en toeleven naar Pasen. We zijn ons meer bewust geworden van verschillende manieren waarop we...

Lees meer

Bij de diensten

Op 5 mei is de volgende doopdienst gepland. In onze kerk dopen we kinderen en volwassenen. We horen het graag als ouders van deze doopgelegenheid gebruik willen maken voor hun kind. Misschien bent u al volwassen, maar nog niet gedoopt. Dan nodig ik u van harte uit om daarover door te komen praten. ‘We zijn door de doop in Zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in Zijn dood, zullen wij ook delen...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondagavond zong het Woudtse Kerkkoor in de dienst, onder leiding van dirigent Gert Jan Hol. We hebben genoten van de prachtige liederen op engelse melodieën die de koorleden vol toewijding ten gehore brachten. We danken God voor mensen die ons voorgaan in het loven van God.  In de dienst lazen we Filippenzen 3:3-14. Het indrukwekkende gedeelte waarin Paulus vertelt over zijn achtergrond waar hij trots op kan zijn. En dat is hij ook geweest. Trots op zijn afkomst, op zijn vroomheid en op zijn ijver. Maar in die ijver besefte hij niet...

Lees meer

Bij de diensten

Op de derde zondag in de 40-dagen tijd lazen we Lukas 31-34 en 54-62 over Petrus die Jezus verloochent. Hij is Jezus gevolgd vanaf een afstand, tot bij het huis van de hogepriester. Van toeschouwer wordt hij deelnemer. Hij dacht anoniem te blijven, maar wordt herkend. Daar is hij niet tegen opgewassen. Hij zegt drie keer nee: nee, ik ken Hem niet. Petrus, die eerder had uitgeroepen tegen Jezus dat hij zelfs bereid was om gevangenis en dood in te gaan met Hem. Op het moment suprême, struikelt hij, en valt. Dat is...

Lees meer

Bij de diensten

Op de tweede zondag in de 40-dagentijd lazen we Lukas 22:39-53: over Jezus in Gethsemané en Zijn gevangenneming. Jezus bidt: ‘Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ Uw wil geschiede: een letterlijk citaat uit het Onze Vader. De wil van God. Daar hebben wij het niet zo op. We hebben er vaak zo weinig mee, dat we het alleen associëren met negatieve uitspraken en gebeurtenissen. Als iemand zich beroept op de wil van God, zijn wij bij voorbaat achterdochtig. Al gauw...

Lees meer

Gebed voor de 40-dagentijd

Liefdevolle God, ik wijd deze 40 dagen aan U, en vraag U: Maak mij duidelijk waar ik aan vast zit; help mij daarvan los te komen. Maak mij duidelijk waar U mij toe roept; help mij om mij daar naartoe te wenden. Laat Uw licht schijnen in de duisternis van onze harten en geef nieuw leven, nieuwe hoop en nieuwe mogelijkheden. Help mij om dichter achter Jezus aan te gaan, om te beseffen dat ik geliefd ben door U en om deze liefde te delen met anderen. Om Jezus wil, amen.

Lees meer

Bij de diensten

Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd stond zowel in de dienst als in de kindernevendienst Lukas 18:18-34 centraal. Het verhaal van de rijke jonge man die bij Jezus komt met zijn levensvraag: ‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus wijst hem eerst op de geboden van God over onze relaties met onze naasten. Als hij erop doorgaat zegt Jezus: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt, en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom...

Lees meer