Vanuit de kerkenraad

 • Placeholder Pictogram
  Ik heb dorst

  We vierden samen het Heilig Avondmaal, ’s morgens in de Woudtse Kerk en ’s avonds in De Rijstuin. We lazen uit Johannes 4, over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, en uit het lijdensevangelie lazen we Johannes 19: 25-30, over Jezus die dorst heeft aan het kruis. We leven in de 40-dagentijd. We staan… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Bij de doopdienst

  In deze dienst werden twee kinderen gedoopt: Jente en Maud. Wat mooi en feestelijk om dit met elkaar mee te maken!  We lazen twee gedeeltes: Exodus 2: 1 – 10 en Marcus 10: 13 – 16.  Jezus zegt: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Gehoorzaam zijn

  Wat mooi om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. We lazen uit 1 Koningen 19. Elia heeft net het hoogtepunt in zijn publieke optreden als profeet beleefd. Een publieke confrontatie met de wereldse macht en een publieke confrontatie met de religieuze macht van de Baäl. En Elia leek onverschrokken. Want hij vertrouwde op God, en… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Elia op de Karmel

  In de ochtenddienst van 29 januari lazen we 1 Koningen 18, over Elia die offert op de Karmel. De grote confrontatie tussen enerzijds de Baälprofeten en hun god Baäl, en anderzijds Elia met de God van Israël. We leven in tijden van crisis. Als je de tv aan zet hoor je erover: huizencrisis, inflatie, gascrisis,… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Diensten rond Kerst / Oud en Nieuw

  Wat een bijzondere tijd hebben we achter de rug. Wat was het fijn om samen Kerst te vieren. Met zoveel mensen, in een volle kerk, uit volle borst te kunnen zingen. We hebben genoten van de bijdragen van het gelegenheidskoor, de muzikale bijdragen van de kinderen op instrumenten, de kinderen die voor in de kerk… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Je bent gezegend!?

  We vierden samen de tweede zondag van Advent. In deze dienst is Renate Collée – van Dieren bevestigd in het ambt van ouderling. Zij zal pastoraal ouderling zijn en zal zich vooral bezig houden met pastoraat aan mensen jonger dan 75. Rienk Koolstra en Sandra Keyzer zijn herbevestigd in het ambt van jeugdouderling. We danken… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Bij de gedachtenisdienst

  Zondag 20 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedachten degenen die het afgelopen jaar overleden zijn: leden van onze gemeente of mensen met wie we ons sterk verbonden voelen. We gedenken hen in het licht van Christus die gezegd heeft: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  Gods volharding

  Op 13 november vierden we samen het Heilig Avondmaal, ’s morgens in de Woudtse Kerk en ’s avonds in De Rijstuin. We lazen verder in de gelijkenissen van Jezus: de gelijkenis van de weduwe bij de corrupte rechter (Lukas 18: 1-8), en de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Lukas 18: 9-14).  Jezus vertelde… Lees meer

 • Placeholder Pictogram
  De verloren zonen

  In deze dienst lezen we Lukas 15: 11-32, over de jongere zoon, de oudere zoon en hun vader. Jezus vertelde deze gelijkenis aan de keurige religieuze mensen: de Farizeeën en schriftgeleerden. Mensen die zichzelf helemaal niet verloren vinden. Mensen die denken: ik zit wel goed, in dit leven en straks ook. En deze mensen hebben juist… Lees meer