info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de overstapdienst

In deze feestelijke dienst hebben we stil gestaan bij de overstap van groep 8 naar de middelbare school, en daarmee van de Kindernevendienst en MaandagMiddagBijbelClub naar NextLevel. Onlangs hebben we deze dienst voorbereid samen met de tieners uit groep 8 en hun ouders. Daarbij hebben we favoriete Bijbelverhalen geïnventariseerd. Daar kwamen 7 verhalen uit: De schepping, Noach en een nieuw begin,  Mozes en de Rode Zee, Jona en de grote vis, Kerst, Jezus stilt de storm en Pasen. De opdracht aan mij was toen: doe iets met al deze verhalen… 🙂 Dus dat heb ik gedaan. Wat is nou de rode draad in al deze verhalen…

God heeft een droom; en die droom gebeurt. God spreekt, en het gebeurt. In die situaties blijkt: God doet wat Hij zegt. Hij is betrouwbaar.

God spreekt tegen ons. Doe wat Hij zegt ! ook al zien we het nog niet, ook al begrijpen we niet hoe het kan, ook al hebben we er geen zin in. Volg Hem.

Door alles heen: Gods droom gebeurt: door ongeloof, onwil, ongehoorzaamheid, onmogelijkheid, water en dood heen… Gods droom gebeurt!

Wat is Gods droom dan? Dat Zijn schepping wordt hersteld; dat mensen worden bevrijd en bij Hem terugkomen. Dat mensen een nieuw begin krijgen bij Hem en Hem volgen. Door Jezus Christus onze Heer, en vervuld door de Heilige Geest!

God schakelt ons ook in bij Zijn droom. Hoe dan? Wanneer wij de talenten gebruiken die Hij ons geeft, voor de mensen om ons heen, de kerk en de wereld. Wanneer we Zijn liefde kennen & doorgeven. En als iemand je dan vraagt, waarom doe je dit… zeg dan: Omdat Jezus het heeft gezegd.

God heeft een droom; Zijn droom gebeurt. Hij wil ons inschakelen bij Zijn droom. Dus volg Jezus. Verspreid Zijn liefde. Ook in de vakantie. Ook op de nieuwe school.