‘Aan alle heiligen in ’t Woudt – Den Hoorn die één zijn in Christus Jezus’

Wat vieren we met Pinksteren? De uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons geloven doet en die ons doet zeggen: Jezus is Heer. Dat betekent dat we met Pinksteren ook een verjaardag vieren: de verjaardag van de kerk. Want de Heilige Geest brengt ons bij elkaar en maakt ons één.

Deze weken lees ik in het Middaggebed uit de brief aan de Filippenzen. Deze brief begint als volgt: ‘Van Paulus en Timoteus, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren’ (Fil. 1:1).

‘Aan alle heiligen in Filippi die een zijn in Christus Jezus.’ We mogen ook zeggen: ‘Aan alle heiligen in ’t Woudt – Den Hoorn die één zijn in Christus Jezus.’ Wie zijn dat dan? Zijn dat de mensen die ik normaal gesproken naast me in de kerk zie? Ook. Maar Gods kerk is breder dan wij merken. De heiligen in ’t Woudt – Den Hoorn die we nu juist niet in de kerk zien, die zijn verspreid over al die huizen; woonhuizen, appartementen, maar ook verpleeghuizen hier in de buurt, Akkerleven, Bieslandhof de Kickerthoek. En we weten gelukkig ook dat de heiligen niet alleen de mensen zijn die wij kennen van onze gemeente, maar ook onze medechristenen van de parochie of andere gemeenten.

We zijn één in Christus Jezus. Samen. Christen zijn betekent niet dat je je beste ‘ik’ wordt. Het evangelie is niet een zelfhulp boek met 7 stappen om meer effectief te worden. Christen zijn betekent dat je bent opgenomen in de gemeenschap van het lichaam van Christus. We zijn één in Hem. Daarom is het zo dat in de kerk als het goed is, verschillen wegvallen. Verschillen tussen rijk en arm. Verschillen tussen geslaagd en niet geslaagd, gezond en niet zo gezond, gelukkig en niet zo gelukkig. Verschillen tussen man en vrouw, tussen jood en Griek. Tussen getrouwd en niet getrouwd, tussen jong en oud, ook verschillen in geaardheid. Al die verschillen zijn er wel. Natuurlijk zijn die er. Maar ze zijn niet het belangrijkst. ‘U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus’ (Galaten 3: 27-28). Het belangrijkst is dat we van Christus zijn en dat we in Hem één zijn. In Zijn licht wordt al dat onderscheid tussen ons en al die dingen waar we ons zo druk over kunnen maken, minder belangrijk.

In deze tijd beginnen we weer met diensten met een beperkt aantal gemeenteleden die aanwezig kunnen zijn in de kerk en de rest van de gemeente is vanuit thuis betrokken. In de kerk houden we 1,5 meter afstand tussen gemeenteleden. Wanneer je huisgenoten van elkaar bent hoef je geen 1,5 m afstand te houden. Dat is goed, en dat is fijn voor degenen die het betreft en dat helpt om ook meer mensen een plek te kunnen geven. Tegelijkertijd betekenen die maatregelen ook dat het de komende tijd in de kerk heel zichtbaar wordt: wie is alleen – want die zit ook alleen; en wie is samen – want die zit samen. Terwijl juist in de kerk dat onderscheid niet het belangrijkste is, want we zijn één gemeenschap, één in Christus. Dus in de komende tijd, waarin dat onderscheid wel zichtbaar is, laat het ons ertoe aanzetten om elkaar meer liefde te betonen. En laat het ons meer doen verlangen naar de dag dat we samen kunnen komen zonder afstand te houden. En laat het ons meer doen verlangen naar de dag waarop het onderscheid werkelijk wegvalt. Alles Christus zal zijn alles en in allen (Kol. 3:11).

Gebed rondom Pinksteren (en ook op andere tijden van het jaar…).
Bij de Anglicaanse kerk in Groot-Brittannië vond ik dit gebed:

Genadige God,
We danken U voor de kracht van Uw Heilige Geest.
We bidden U, geef ons kracht om U meer te dienen.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de wijsheid van Uw Heilige Geest.
We bidden U, maak ons wijs om Uw wil begrijpen.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de vrede van Uw Heilige Geest.
We bidden U, vul ons met vertrouwen in Uw liefde, waar U ons ook stuurt.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de genezing door Uw Heilige Geest.
We bidden U, geef verzoening en heelheid waar verdeeldheid is, ziekte en verdriet.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de gaven van Uw Heilige Geest.
We bidden U, rust ons toe voor het werk dat U ons hebt gegeven.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de vruchten van Uw Heilige Geest.
We bidden U, laat in ons leven zien de liefde van Jezus.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

We danken U voor de adem van Uw Heilige Geest, aan ons gegeven door de Opgestane Heer.
We bidden U, bewaar Uw kerk in de vreugde van het eeuwige leven.
Heer, kom en zegen ons,
en vul ons met Uw Geest.

Genadige God,
U zond Uw Heilige Geest op Uw Messias, bij de Jordaan,
En op Uw discipelen in de bovenzaal.
In Uw genade, vul ons met Uw Geest,
Hoor ons gebed,
En maak ons één van hart en gedachten,
Om U te dienen met vreugde, voor altijd.
Amen

Bron: Church of England, Common Worship