info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen was ik zelf in Kamperland, op familiegrond (Zeeland). Het was goed om zondagavond in De Rijstuin te zijn. We hadden het voorrecht om ds. Emöke van Bolhuis – Szabo weer in ons midden te verwelkomen. Zij leidde de vespersdienst. Hierin stond psalm 30 centraal, en een lezing uit het boek Esther. Het verhaal van Esther heeft de afgelopen weken ook centraal gestaan in de Kindernevendienst. De schrijver van Psalm 30 herinnert de benarde situatie waarin hij verkeerde, en hoe God hem hieruit heeft gered. ‘HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog, ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven’ (vers 4). Hij bezingt dat God zijn rouwkleed heeft weggenomen en hem in vreugde heeft gehuld (vers 12). Velen van ons hebben in ons leven ook situaties meegemaakt waarin we Gods redding hebben ervaren. We werden in de dienst ertoe opgeroepen om daar niet over te zwijgen, maar om dat vrijmoedig te vertellen. Ter bemoediging van elkaar en tot opbouw van de gemeente.

Op 23 februari vond er een bijzondere dienst plaats in ‘t Woudt. Rien (…) en Hanneke (…) hebben elkaar liefde en trouw beloofd. Voor Gods aangezicht en voor Zijn gemeente, samen met allen die hen lief zijn. We hebben God gedankt. We lazen samen psalm 121. Een pelgrimslied. Het is een psalm waarin de pelgrim een vraag stelt en begint met het beantwoorden hiervan: ‘ik hef mijn ogen op naar de bergen; vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de HEERE die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Dan neemt de priester het over, hij geeft antwoord en geeft een zegen mee. De tekst vanaf vers 3 tot het einde kan gezien worden als het antwoord van de priester. ‘Hij zal je voet niet laten wankelen… Hij is je wachter…Hij behoedt je voor alle kwaad.’ In een christelijk huwelijk zijn we samen pelgrim; samen op weg door dit leven, op weg naar het Koninkrijk van God. We zijn ook priester voor elkaar. Wat doet een priester? Bidden tot God. In een christelijk huwelijk bidden we voor elkaar en moedigen we elkaar aan op deze weg, naar Hem toe. 

Op 3 maart ga ik ’s avonds voor in De Rijstuin. We vervolgen waarschijnlijk onze lezing in Lucas; Lucas 6:39-49 staat op het rooster.