info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten

In de dienst van 6 september hebben we het Heilig Avondmaal gevierd, samen met de gemeenteleden in de kerk en de gemeenteleden thuis. Het was bijzonder om op deze manier met elkaar verbonden te zijn, en vooral om zo met Christus verbonden te zijn.

Voor de viering lazen we met elkaar Ezechiël 33: 10-11, 18-20 en Mattheus 18: 15-20. Jezus geeft daar instructies voor hoe we omgaan met elkaar in de gemeente in specifieke situaties. ‘Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt….’ Dus: hoe ga je om met misstappen van een ander? Hoe leven we met elkaar in de gemeente, als we elkaar kwetsen en elkaar pijn doen? Jezus geeft er aanwijzingen voor. Maar de instructie die Hij geeft, strijkt ons een beetje tegen de haren in. Waarom moeten we een ander in de gemeente aanspreken op wat hij fout doet? Waarom heb ik iets te zeggen over het leven van een ander? En waarom heeft een ander iets te zeggen over mij? Daar zijn wij te onafhankelijk voor, teveel gericht op onszelf, en te trots.

Waarom is het eigenlijk zo’n punt? Een misstap tegen een lid van de gemeente is erg. Het beschadigt die persoon. Het kan ook bredere impact hebben, het kan de gemeente beschadigen. We kunnen geen christen zijn op onszelf. We hebben elkaar nodig in de gemeente. We zijn allemaal zwak. We hebben allemaal de steun van de anderen nodig. Samen als gemeenschap lezen we de Bijbel en zoeken we naar de leiding van de Heilige Geest. We hebben ook elkaar nodig om elkaar te corrigeren. Dat is juist een teken van liefde. Dat de ander ons iets kan schelen.

Wat is de bedoeling van de instructie die Jezus geeft? Om te voorkomen dat we overhaaste conclusies trekken. En daarmee mensen onrecht doen. Het gaat erom dat we zorgvuldig met elkaar omgaan. Niet iedereen hoeft mee te genieten. Het juist vertrouwelijk houden, zodat mensen geen gezichtsverlies lijden. Alleen in zo’n geduldig en langzaam proces, kunnen leden van de gemeente leren dat ze verantwoordelijk zijn ten opzichte van elkaar. En kunnen we leren wat het betekent om elkaar te vergeven.

Ik hoop dat de kerk de plek is, waar we leren om eerlijk te zijn; eerlijk over wat er werkelijk speelt in ons leven; eerlijk dat we zoveel hadden verwacht van ons huwelijk, en dat we teleurgesteld zijn; eerlijk dat we met de handen in het haar zitten in het opvoeden van onze kinderen; eerlijk over wat we geloven, of over wat we niet meer kunnen geloven; eerlijk over dat we zo eenzaam zijn, en zo hunkeren naar iemand die van ons houdt; eerlijk over dat we zo eenzaam zijn in onze relatie; eerlijk over dat we echt wel proberen om trouw te zijn, maar dat we zijn uitgegleden; eerlijk over die verslaving, die we maar niet de baas worden.

De kerk is ook de plek waar God eerlijk is tegen ons: bekeer je en leef.

We hebben elkaar nodig. Om samen te ervaren dat Christus in ons midden is. Ondanks onze misstappen en tegen ons eigen ongeloof in. Jezus zegt: ‘Want waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’ Dat is niet een symbolische uitspraak. Het betekent dat Hij werkelijk, letterlijk aanwezig is. Ook vanmorgen. Ook hier. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren. Hier in de kerk. En ook thuis waar je met twee of drie vergaderd bent. En als je thuis alleen bent, weet dan: je bent niet alleen, want je bent verbonden met ons,  wij zijn samen in Zijn naam. En Jezus zegt: daar ben Ik.

Op 13 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. Voor deze dienst willen we vooral de gezinnen met kinderen uitnodigen. De kinderen zitten met elkaar vooraan en met de aanwezige kinderen vormen we graag een kinderkoor voor de gelegenheid!

In de dienst lezen we Lukas 18: 18-30. Over een hooggeplaatst persoon die vraagt aan Jezus: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Hij zegt dat hij zich al aan de geboden van God gehouden heeft sinds zijn jeugd. Jezus zegt: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij!’ Wat betekent dat voor ons..?

Op 20 september zal de Heilige Doop worden bediend aan Joep.

Op 26 en 27 september wordt er tweemaal een oecumenische dienst gehouden: op zaterdagavond 26 september om 19.00 uur en op 27 september om 10.00 uur. Beide diensten worden gehouden in de katholieke kerk in Den Hoorn.

Ik zie er naar uit u / jou te ontmoeten in de diensten!