info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de diensten: Dankdag

Afgelopen week vierden we Dankdag. Dankbaar zijn, God danken, gaat niet automatisch bij ons. Het is voor ons veel makkelijker om te verlangen naar dat wat we zo graag zouden willen; het is voor ons veel makkelijker om verdrietig te zijn om dat wat we hebben verloren. Dat gaat vanzelf. Dankbaarheid gaat niet zo makkelijk. De Psalm vraagt niet of wij aan dankbaarheid toe zijn. De Psalm roept ons op om God te danken, om Hem te loven en te prijzen. En dat is maar goed ook. God roept ons op om woorden te zeggen waar we voor ons gevoel misschien helemaal niet aan toe zijn. Het zijn woorden die ons meeslepen. Meeslepen naar God, meeslepen naar Jezus toe.

We lazen Psalm 136. Die psalm roept ons op om onze focus te verleggen. Van wat wij voelen, van wat wij denken, naar God toe. Van onszelf naar God, naar wie Hij is, en wat Hij heeft gedaan, in de schepping en in de geschiedenis. Eeuwig duurt Zijn trouw.

Eeuwig duurt Zijn trouw. Wat betekent dat? Betekent dat dat het verbond tussen God en Zijn volk, tussen God en ons niet kapot kan? Ook als wij tegen God zondigen en als wij leven alsof Hij er niet is? Dat zou makkelijk zijn.. Het hele verhaal van het Oude Testament laat zien dat het verbond wel kapot kan. Het gaat ook kapot. Niet één keer, maar keer op keer. En het verhaal laat zien dat God wonder boven wonder het volk vergeeft, genade geeft en weer opnieuw begint. Niet omdat wij het zo goed bedoelen allemaal, maar omdat Hij trouw is. Zozeer dat Hij die hele geschiedenis meetrekt. De hele geschiedenis waar deze psalm over vertelt. En nog verder gaat: door het sturen van Zijn Zoon. Eeuwig duurt Zijn trouw. Tot op het kruis, tot in de dood. Hij zegt: belijd je zonden en geloof in Mij en je zult eeuwig leven hebben.

Waar danken we God voor? De kinderen gaan ons voor.. Afgelopen maandag hebben de kinderen van de MaandagMiddagBijbelClub opgeschreven waar ze God voor danken, onder andere op de poster op de preekstoel. Een paar voorbeelden: 

‘Lieve Here God, we danken U:
Voor water, voor bomen, voor eten en voor drinken
Voor gezondheid, voor vrijheid,
Dat wij andere mensen kunnen helpen
Voor grapjes..
Voor papier, want daar zijn onze Bijbels op gedrukt.. 
Voor gelukkigheid in families..
Voor liefde, voor vergeving, voor eeuwig leven, 
Voor Jezus, 
Ik hou van U, 
God, dank U wel voor alles !!’ 

Waar dank jij God voor? Zeg het tegen Hem en deel het ook met elkaar. In De Rijstuin hebben we een poster opgehangen waar we na de Dankdagdienst hebben opgeschreven waar we dankbaar voor zijn. Er is nog ruimte op de poster en we laten ‘m nog even hangen.. Dus als je er nog niks opgeschreven hebt, dan nodig ik je uit om dat nog te doen!