info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Bij de tweede Adventszondag

Afgelopen zondag vierden we samen de tweede zondag van Advent. We lazen uit Ruth 2 en Lucas 1: 39-56. Wat is Advent? We leven samen midden in deze wereld die prachtig kan zijn maar ook vaak zo donker, nu in de donkerste tijd van het jaar.. En soms denken we dat het mooiste voorbij is, dat ons leven voorbij is.. en God trekt ons terug het leven in. Naomi dacht dat haar leven over was. Ruth verklaart zich solidair. En God beloont haar trouw. Hij trekt Ruth terug het leven in – via Boaz. Hij trekt Ruth terug het leven in, – en via haar Naomi ook. Naomi denkt dat haar leven over is. En dat God tegen haar is. God laat zien dat dat niet zo is. Dat laat Hij zien op een manier die zij niet verwacht. Het verbond van God, en Zijn trouw, worden belichaamd door een persoon van wie ze het niet verwacht. Ruth had alles tegen. Ze was niet Joods, ze was Moabitisch, dus heidens. Ze was geen man, maar een vrouw. Ze heeft geen maatschappelijke positie door een man, ze is een weduwe zonder positie. En toch blijkt in dit verhaal dat God werkt via haar. Via haar trekt God Naomi terug het leven in.

Wij leven in zekere zin in een donkere tijd. Misschien heb je ook een verlies meegemaakt: van een baan, van geld, van een vriendschap, een relatie, verlies van een droom.. We weten niet hoe Kerst zal zijn dit jaar. We weten niet hoelang corona nog duurt. En het is niet gek als je daar somber van wordt. Het is niet vreemd als je je eenzaam voelt. Het is niet gek als je juist nu, je verdriet en je verlies meer voelt. We kunnen somber zijn over ons eigen leven en over de kerk.. hoe komen we hier weer uit? Waar sta jij in dit verhaal? Aan de kant van Naomi die denkt dat haar leven voorbij is? Of aan de kant van Boaz die in staat is goed te doen voor een ander? Of aan de kant van Ruth die trouw is en doet wat haar hand vindt om te doen: een daad van hoop, hoe klein misschien, maar toch. God gebruikt het. Hij komt naar ons toe, op plekken waar wij Hem niet verwachten, via mensen van wie wij het niet verwachten. Soms gewoon door te doen wat je hand vindt om te doen. En God trekt ons terug het leven in.. Hij brengt Zijn heil deze wereld binnen. Via Naomi, via Ruth, via Elizabeth, via Maria. De Messias, ons heil, onze toekomst.