De mooiste dingen in ons leven

De mooiste dingen in ons leven vallen ons toe – en we danken God. Zo ook de plek in de gemeente van ’t Woudt – Den Hoorn die mij toevalt. Ik ben er dankbaar voor dat jullie op mijn pad zijn gekomen. Ik ben dankbaar voor het hartverwarmende welkom dat ik ervaar bij de verschillende contacten met de gemeente. Zo ook de kennismaking met elkaar op 10 juni j.l.. Ik zie er naar uit om u/ jullie allemaal beter te leren kennen. Hoe onderscheiden we de weg die God ons wijst? Ik geloof dat Hij ons ook de weg wijst door de vreugde die Hij legt in ons hart. Die vreugde heb ik ervaren vanaf het eerste begin van het contact met jullie; en die vreugde is gegroeid en is gebleven. Achter Jezus aan gaan is ook: de weg gaan van de vreugde, samen met elkaar.

Deze zomer heeft voor mij in het teken gestaan van afscheid en een nieuw begin. Afscheid van mijn werk, van Utrecht en van de Jacobikerk. En het toeleven naar het nieuwe begin: het voorbereiden van de dienst, het in gang zetten van de verhuizing. Door verschillende vrijwilligers is er al allerlei werk verricht aan het huis, heel hartelijk dank daarvoor! Wat geweldig dat jullie als gemeente zo betrokken zijn.

Op 11 september verhuis ik naar Den Hoorn. Mijn nieuwe adres is u bekend. Mijn email en telefoon zijn: predikant@woudtsekerk.nl; 06 30954748. Schroom niet om contact op te nemen, van harte welkom.

Met vreugde zie ik uit naar de dienst van bevestiging en intrede op 23 september. Wat prachtig om dat samen als gemeente te kunnen beleven. ik zie er naar uit om als predikant bij u werkzaam te zijn!

De mooiste dingen in ons leven vallen ons toe – we danken God.

Barbara Lamain