info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Komende diensten over bijbelboek Zacharia

De kinderen van de Kindernevendienst zijn al even bezig met verhalen uit het Bijbelboek Zacharia. Een van de laatste profetenboeken van het Oude Testament. In de komende diensten haken wij in de verkondiging hier ook bij aan. Zacharia is een boek met visioenen, dromen en profetieën; met uitspraken van God over oordeel en genade, over onheil en verlossing. Over de hoogten en diepten van het menselijk leven. En over hoop en toekomst: de uiteindelijke overwinning van God over de machten. Het is ook een boek dat veel wordt aangehaald in het Nieuwe Testament.  Een boek waarin de Messias verwacht wordt. De schrijvers van het Nieuwe Testament hebben Jezus hierin herkend. En Hij heeft Zichzelf in dit boek terug gevonden. Het is geen makkelijk boek, maar de kinderen behandelen het ook, dus wij kunnen niet achterblijven..!