info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Overstapdienst

Wat was het een feest! Met een hele groep kinderen, hun ouders en andere gemeenteleden in de kerk om samen de overstapdienst mee te maken. De dienst hadden we voorbereid samen met Fenna, Marije, Fenne en Nienke, hun ouders, Jannemieke, Eefje en ik. Fenna, Marije, Fenne en Nienke zullen ‘overstappen’, van de basisschool en de kindernevendienst naar de middelbare school en Next Level: een bijzondere mijlpaal.

Het thema dat we met elkaar hadden gekozen, was ‘Oud en Nieuw – door de Geest van God’. We lazen Genesis 1: 1-2 en 2: 4b-7, over God die de mens vormt uit het stof, uit aarde, en ons de levensadem inblaast. Zo worden we levend. Eeuwen later blaast Jezus over de discipelen: zo geeft Hij hen de Heilige Geest en stuurt hen op weg om de wereld te vertellen over Hem. Dat lazen we in Johannes 20: 19-23 en 30-31. Door Zijn Geest komen we helemaal tot leven. Dat geldt ook voor ons. Hij stuurt ook ons. Ook al vinden we het heel spannend. Hij stuurt ons terwijl we andere plannen hadden. Hij stuurt ons terwijl we onszelf daar niet geschikt voor vinden. Hij stuurt ons terwijl er misschien allerlei dingen verkeerd zijn gelopen bij ons. Hij stuurt ons – dat zouden we zelf nooit bedacht hebben. Hij stuurt ons om te vertellen over Hem. En om te laten zien aan de wereld: Zijn liefde is dus voor ons allemaal; met ons gemankeerde verleden; voor ons met onze andere plannen; voor ons die ons zelf helemaal niet geschikt vinden. Zijn liefde is voor ons allemaal.

Het is oud en nieuw. Voor degenen van ons die gaan ‘overstappen’. Maar eigenlijk beleven we elke week een oud en nieuw. Elke zondag vieren we de opstanding, het nieuwe begin. En wat wensen we elkaar bij het nieuwe begin? Wat wens je elkaar bij oud en nieuw? We wensen elkaar geluk, liefde, moois, gezondheid. Allemaal mooi, maar het is natuurlijk niet het belangrijkste. Wat je elkaar zou moeten wensen is: ga met God, wat er voorop de liturgie staat. Dat betekent met Zijn Geest – dat Zijn Geest in ons woont. We wensen elkaar dat we op weg gaan vervuld met Gods Geest, die ons doet geloven en ons doet zeggen: Jezus is Heer. In dat vertrouwen gaan we verder, de toekomst tegemoet.