info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Uit de pastorie


Bij de diensten

Afgelopen zondag was een feestelijke dienst: de Heilige Doop is bediend aan Samuel. We begonnen we de dienst met het zingen van psalm 100. Een uitbundig loflied aan God. We hebben van harte meegezongen. Vanaf de plek waar ik stond zag ik ondertussen de uitbundigheid van zijn zusje: met haar nichtje danste ze voorin de kerk op de klanken van de muziek. Kinderen laten ons zien wat het is om God te loven, en hoe dat op verschillende manieren kan..  We lazen Romeinen 6:1-14. Daarin geeft Paulus onderwijs over de doop. ‘We zijn...

Lees meer

Bij de diensten

Afgelopen zondag hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. We lazen over de gaven van de Geest die gegeven zijn aan iedereen in de gemeente, ten bate van de gemeente. We zijn aan elkaar gegeven, we hebben elkaar nodig. We ontvangen de gaven van de Geest, wanneer we ze inzetten dienen we Jezus onze Heer, en het is God die het allemaal in beweging zet. De Geest deelt gaven uit aan de gemeente. We hebben niet allemaal alle gaven. Ze zijn verspreid over ons allen. We hebben zelf niet genoeg wijsheid, we hebben...

Lees meer

Bij de diensten

We hopen het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren op 3 februari. We volgen het leesrooster en lezen in beide diensten uit 1 Korinthe 12. Samen zijn we het lichaam van Christus. We zijn gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We hebben elkaar nodig en zijn met elkaar verbonden, door Christus. Nog veel meer dan we beseffen. Samen worden we geroepen, en samen zitten we aan Zijn tafel. Hoe dichter we bij Christus komen, hoe meer we ook beseffen dat wij tekort schieten. Mocht er iets zijn dat u / je...

Lees meer

Bij de diensten

Het was goed om samen de oecumenische dienst te houden en de onderlinge verbondenheid als christenen te ervaren. Mooi dat we met zovelen samen waren. Het thema was ‘Oprecht zijn’. In de preek stonden we stil bij het stukje uit de Bergrede dat gaat over de eed. ‘Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: ‘Leg geen valse eed af, voor de HEER gedane beloften moeten worden ingelost. En Ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren (….) Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan...

Lees meer

‘Nashville’

De start van het nieuwe jaar hadden we ons anders voorgesteld, denk ik. Een onzorgvuldige verklaring heeft veel schade berokkend. Op meerdere manieren. De bezorgde christenen die deze verklaring hebben uitgegeven, hebben hun loopgraaf betrokken. In reactie daarop hebben allerlei andere christenen en niet-christenen hun loopgraaf betrokken. Begrijpelijk, maar helpt het ons verder? Hoe we ook denken over dit onderwerp, deze verklaring werkt niet verbindend. Of beter gezegd: hoe we ook denken over deze onderwerpen. De verklaring wil teveel zeggen over teveel onderwerpen. Terwijl elk van de onderwerpen een grote zorgvuldigheid vereist. Het...

Lees meer

Bij de diensten

Zondagmorgen ging ik voor in Wilhelminadorp. Een voor mij onbekend dorp, maar dichtbij de familiewortels in Zeeland, in dit geval dichtbij Goes. We lazen één van de ‘epifanie – verhalen’: verhalen in het evangelie die duidelijk maken wie Jezus is, en waarom Hij kwam. We lazen over de storm op het meer, Jezus die loopt over het water, en die Petrus uit het water omhoog trekt (Mattheus 14:22-32). Een verhaal waarin Jezus zegt en doet wat in het Oude Testament alleen wordt toegeschreven aan God. Het verhaal maakt duidelijk wie Hij is en de...

Lees meer

Bij de diensten

Wat fijn om afgelopen zondag samen het nieuwe jaar in te luiden in de Rijstuin. Ik heb genoten van de hartelijkheid en verbondenheid. De hartelijkheid en verbondenheid die ik persoonlijk ontvang en ervaar, en die ik zie tussen gemeenteleden. Die saamhorigheid is niet vanzelfsprekend, maar is reden voor dankbaarheid ! En voor iedereen die ik nog heb ontmoet in het nieuwe jaar: veel zegen en vreugde gewenst in het nieuwe jaar ! Laten we leren van de wijzen uit het oosten die één prioriteit hadden: het vinden van het Kind. En toen ze hem...

Lees meer

Het nieuwe jaar

We staan op de drempel van 2019 en gaan samen het nieuwe jaar in. Samen met elkaar en samen met God. Dietrich Bonhoeffer schreef het volgende gedicht waarvan ik enkele coupletten afdruk. Dit schreef hij vanuit zijn cel aan zijn verloofde in december 1944. Door goede machten trouw en stil omgeven,Beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,Zo wil ik deze dagen met u leven,En met u binnengaan in het nieuwe jaar. Nog drukt de zware last van kwade dagen,Nog komt het oude kwellen hart en hoofd,Voor onze opgejaagde zielen vragenWij Heer het heil, dat Gij ons...

Lees meer

Bij de diensten

Wat was het mooi om met elkaar bij verschillende gelegenheden stil te staan bij Advent en samen Kerst te vieren. Ik heb genoten van de diensten en van alle bijdragen van gemeenteleden: bij de Advent/Kerst viering met ouderen van onze gemeente, de Advent/Kerst viering van de PCOB en KBO, de oecumenische Adventviering, het Kinderkerstfeest, de kerstviering met de kinderen van het Talent en de Kerstavondienst en Kerstmorgendienst op ’t Woudt. Jezus is gekomen voor alle mensen. Het is dus heel passend en extra feestelijk dat zoveel van ons hebben bijgedragen aan de vieringen,...

Lees meer

Bij de diensten

Wat was het mooi om afgelopen zondag het Kinderkerstfeest te vieren: werkelijk een feest ! Jong en oud was vertegenwoordigd en alles daartussen in. We hebben genoten van het ABC van de jongere kinderen en van het schimmenspel van de oudere kinderen. Wat geweldig gedaan! Wat een mooie creatieve manieren om het Kerstverhaal te vertellen waarin iedereen meedoet. Het mooie van het horen van al die stemmen is dat elementen van het verhaal ook ineens oplichten en opvallen. Soms zonder dat we het zelf beseffen. We worden ingeschakeld in het vertellen van het...

Lees meer