info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Nieuws


Albert Moerman 50 jaar organist

Albert Moerman is 50 jaar aan onze gemeente verbonden als organist! Een mijlpaal waarbij we zondagochtend uitgebreid stil hebben gestaan. We danken Albert voor 50 jaar prachtig orgelspel in vrijwel iedere ochtend- en avonddienst. En voor zijn toewijding om de lofzang aan God gaande te houden op deze plek. “Als je in ’t Woudt hebt gespeeld, dan ben je iemand.” Zo is Albert ooit zelf in het AD geciteerd. Dan moet hij zelf wel een heel bijzonder iemand zijn. En dat is hij. Zo ongeëvenaard zelfs dat de Protestantse Kerk geen onderscheiding blijkt te...

Lees meer

Opbrengst Actie Kerkbalans

De meeste enveloppen zijn inmiddels binnen en geteld. De teller staat nu rond het mooie bedrag van € 93.000. Dit is al meer dan de toezegging op dezelfde datum in 2018 en zit dicht in de buurt van de toezegging over 2018, die ca. € 96.000 was. We houden u verder op de hoogte van het verloop. We zijn erg dankbaar voor dit mooie resultaat en danken u hartelijk.

Lees meer

Rommelmarkt

Op zaterdag 28 september wordt er in De Rijstuin een rommelmarkt gehouden. De opbrengst is bestemd voor het opknappen van de keuken van De Rijstuin. Mocht u aan de voorjaarsschoonmaak beginnen en in kasten, op zolder en de schuur spullen tegenkomen die u niet meer gebruikt, wilt u deze spullen dan bewaren voor de rommelmarkt. Te denken valt aan potten, pannen, serviesgoed, gereedschap, kleding enz…. Te zijner tijd zal er via Samen gecommuniceerd worden hoe en wanneer u spullen kunt inleveren of wanneer we spullen kunnen ophalen. Mocht u zelf geen ruimte hebben om...

Lees meer

Kinderbeurs “Het kleine P-rijsje”

De totale opbrengst voor 2018 komt neer op een netto bedrag van € 8.968,50. Dit is verdeeld naar: Stichting Het Vergeten Kind (€ 3.000,-) Stichting Kinderen van de Voedselbank (€ 1.111,70) Woord en Daad, voor hulp aan kindslaven in Haïti (€ 655,10) Sponsoring werkreis naar Bangladesh met World Servants (€ 90) Onze kerk (€ 4.111,70) We zijn dankbaar voor dit resultaat, voor alle medewerking en bijdragen. We beginnen weer met enthousiasme in het nieuwe jaar. De opbrengst van 2019 is voor Stichting Kinderen van de Voedselbank, Stichting Droom je Thuis, eventueel overige doelen...

Lees meer

Kerstproject kindernevendienst

“Lichtdragers van God”, dat is het thema van het kerstproject waarmee we samen met de kinderen van de kindernevendienst op de eerste advents zondag starten. Dit jaar lezen we de Bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We belichten vijf personen die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt, Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus. Zacharias omschrijft dat in zijn lofzang zo: ‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de...

Lees meer

Interview ds. Barbara Lamain in Reformatorisch Dagblad

Samen snoep eten bij opa Lamain De carrière van Barbara Lamain verliep voorspoedig, maar had niet haar hart. Sinds september is de oud-directeur hrm van multinational GlaxoSmithKline predikante. „Als anderen over voetbal en politiek praten, waarom zouden wij het dan niet over God mogen hebben?” Het interieur van de eengezinswoning in Den Hoorn, een dorp in Midden-Delfland, is van een opvallende soberheid. Sinds een aantal weken wordt de pastorie van de protestantse gemeente ’t Woudt-Den Hoorn bewoond door ds. Barbara Lamain (42), kleindochter van ds. W. C. Lamain, die grote bekendheid genoot binnen...

Lees meer

Belijdenis: waarom zou je?

Al heel aantal jaar komt de Level Up groep bij elkaar: op zondagavonden bij Aartjan en Renate Collée. Onlangs hebben we met deze groep besproken dat we dit jaar een belijdenis traject willen doorlopen met elkaar. Daar zijn we nu mee bezig. We hopen en bidden dat dat uitloopt op het doen van belijdenis in het midden van de gemeente door de jongeren die daar dan aan toe zijn. Belijdenis doen: waarom zou je ? Omdat het zo goed is om een belofte te doen aan God. Hij heeft allang ja gezegd tegen...

Lees meer

Onze escaperoom in JOP magazine

Meer dan 20 mensen zitten er meestal niet in een jeugddienst van de Protestantse Gemeente in Den Hoorn. Maar toen de jeugdcommissie een bijbelse escaperoom had geregeld, stonden er ineens 45 mensen voor hun neus. […] Julia: “We wilden een keer iets anders. De escaperoom was onderdeel van een viering. We bedachten raadsels en vragen, die koppelden we aan bijbelverhalen. Er waren twee gelijke escaperooms, zodat de deelnemers in twee groepen tegen elkaar konden strijden. De groep die het eerst klaar was, had gewonnen. Die kon het cijferslot ontgrendelen waarmee we de kerkzaal...

Lees meer

Gedachtenisdienst 25 november 2018

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we degenen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar door de dood zijn ontvallen. Wij gedenken allen die tot onze gemeente hebben behoord, of zich met onze gemeente verbonden voelden. Daarnaast gedenken wij personen van wie gemeenteleden het op prijs stellen dat hun namen worden genoemd. Tijdens de dienst noemen we de namen van onze overleden dierbaren. Na het noemen van iedere naam wordt aan de Paaskaars – het symbool van de aanwezigheid van de verrezen Christus – een kleine kaars aangestoken. Voor degene...

Lees meer

Mooie opbrengst Bazaar 2018!

We kijken terug op een geslaagde Bazaar die gehouden werd op 11 en 12 oktober in de Rijstuin in Den Hoorn. Er was sprake van een gezellige sfeer en een mooie bruto opbrengst van bijna € 30.000. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan het onderhoud van de torenspits. Het lood wordt vervangen en waar nodig vindt onderhoud aan de constructie en herstel van de leien plaats. Alle bezoekers, sponsors, gulle gevers, vrijwilligers en medewerkers bedankt! De uitslag van de grote verloting is als volgt (het lotnummer staat achter elke prijs): Fiets: 0853 /...

Lees meer