info@woudtsekerk.nl
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn
Protestantse Gemeente 't Woudt - Den Hoorn

Nieuws


Zomeravondconcerten ’t Woudt 2019

In 2019 kunt u weer genieten van een prachtige serie Zomeravondconcerten in de kerk van ’t Woudt. Geweldige ensembles van internationaal topniveau geven een concert in het oude kerkje van ’t Woudt. De muziek wordt op authentieke instrumenten uitgevoerd. De programma’s passen bij de ontstaansgeschiedenis van ’t Woudt.  De bijzondere locatie, ensembles, muziek, fantastische akoestiek plus een drankje voor of na het concert maken de concerten in ’t Woudt tot een bijzondere belevenis. Reserveren is mogelijk via www.concertentwoudt.nl of via info@concertentwoudt.nl. Gereserveerde kaarten kunnen vanaf 19.00 uur op de avond van het concert opgehaald en betaald worden...

Lees meer

Vrijwilligers gevraagd voor openstelling Woudtse kerk

In de zomer wordt ’t Woudt veel bezocht door wandelaars en fietsers. Al sinds jaren wordt de Woudtse kerk in de zomer op zaterdag opengesteld voor bezoekers. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Vele jaren zijn trouwe vrijwilligers op zaterdag aanwezig geweest om deze bezoekers de gelegenheid te geven rond te kijken, vragen te stellen of zomaar even in de banken te zitten om de rust in zich op te nemen. Omdat een aantal vrijwilligers inmiddels een hoge leeftijd heeft bereikt, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De zomeropenstellingen zijn tussen begin...

Lees meer

Paasproject Kindernevendienst

God kiest, God redt… kies jij ook? Afgelopen zondag zijn we met de kinderen van de kindernevendienst gestart met het Paasproject.  Het Paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.  God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God...

Lees meer

Oecumenische bezinningswandelingen

De Rooms-Katholieke parochie in Den Hoorn nodigt ons uit om mee te doen aan de bezinningswandelingen in de lijdenstijd. Een zinvolle manier om naar Pasen toe te leven. We starten om 9.00 uur in De Eenhoorn, naast de Rooms-Katholieke kerk. Na een korte bezinning wandelen we ongeveer een half uur. Na afloop is er koffie en thee. Dominee Barbara Lamain verzorgt ook een aantal overdenkingen en op die dagen eindigt de wandeling in De Rijstuin (behalve op woensdag 3 april). De wandelingen vinden plaats op: donderdag 7 maart maandag 11 maart ds. Barbara...

Lees meer

Dominee Barbara Lamain te gast in ‘Andries’

‘Het is winst dat ik via een omweg dominee ben geworden’ Kijk de uitzending ‘Andries’ met Barbara Lamain op NPO Start.Lees het hele artikel op de Website van EO Visie. Als 15-jarige zei Barbara Lamain tegen God dat ze later in Zijn Koninkrijk wilde werken. Het liep anders. Ze ging geschiedenis studeren en werd directeur HRM bij een grote multinational. Toch bleef die belofte aan haar trekken, vertelt ze in Andries. “Ik deed die belofte aan God in een opwelling,” vertelt Barbara. “Ik schrok ook toen ik het gezegd had. Want als je iets...

Lees meer

Albert Moerman 50 jaar organist

Albert Moerman is 50 jaar aan onze gemeente verbonden als organist! Een mijlpaal waarbij we zondagochtend uitgebreid stil hebben gestaan. We danken Albert voor 50 jaar prachtig orgelspel in vrijwel iedere ochtend- en avonddienst. En voor zijn toewijding om de lofzang aan God gaande te houden op deze plek. “Als je in ’t Woudt hebt gespeeld, dan ben je iemand.” Zo is Albert ooit zelf in het AD geciteerd. Dan moet hij zelf wel een heel bijzonder iemand zijn. En dat is hij. Zo ongeëvenaard zelfs dat de Protestantse Kerk geen onderscheiding blijkt te...

Lees meer

Opbrengst Actie Kerkbalans

De meeste enveloppen zijn inmiddels binnen en geteld. De teller staat nu rond het mooie bedrag van € 93.000. Dit is al meer dan de toezegging op dezelfde datum in 2018 en zit dicht in de buurt van de toezegging over 2018, die ca. € 96.000 was. We houden u verder op de hoogte van het verloop. We zijn erg dankbaar voor dit mooie resultaat en danken u hartelijk.

Lees meer

Rommelmarkt

Op zaterdag 28 september wordt er in De Rijstuin een rommelmarkt gehouden. De opbrengst is bestemd voor het opknappen van de keuken van De Rijstuin. Mocht u aan de voorjaarsschoonmaak beginnen en in kasten, op zolder en de schuur spullen tegenkomen die u niet meer gebruikt, wilt u deze spullen dan bewaren voor de rommelmarkt. Te denken valt aan potten, pannen, serviesgoed, gereedschap, kleding enz…. Te zijner tijd zal er via Samen gecommuniceerd worden hoe en wanneer u spullen kunt inleveren of wanneer we spullen kunnen ophalen. Mocht u zelf geen ruimte hebben om...

Lees meer

Kinderbeurs “Het kleine P-rijsje”

De totale opbrengst voor 2018 komt neer op een netto bedrag van € 8.968,50. Dit is verdeeld naar: Stichting Het Vergeten Kind (€ 3.000,-) Stichting Kinderen van de Voedselbank (€ 1.111,70) Woord en Daad, voor hulp aan kindslaven in Haïti (€ 655,10) Sponsoring werkreis naar Bangladesh met World Servants (€ 90) Onze kerk (€ 4.111,70) We zijn dankbaar voor dit resultaat, voor alle medewerking en bijdragen. We beginnen weer met enthousiasme in het nieuwe jaar. De opbrengst van 2019 is voor Stichting Kinderen van de Voedselbank, Stichting Droom je Thuis, eventueel overige doelen...

Lees meer

Kerstproject kindernevendienst

“Lichtdragers van God”, dat is het thema van het kerstproject waarmee we samen met de kinderen van de kindernevendienst op de eerste advents zondag starten. Dit jaar lezen we de Bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We belichten vijf personen die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt, Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus. Zacharias omschrijft dat in zijn lofzang zo: ‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de...

Lees meer